• Polski
 • Deutsche
 • Pусский

Przewóz asfaltu twardolanego w specjalistycznych kotłach

Czym jest asfalt twardolany?

Asfalt twardolany, znany też jako super most-papa i gussasphalt to pozbawiona wolnych przestrzeni, gęsta mieszanka składająca się z wypełniacza (mączka kamienna), piasku, grysu, bitumu i środków łączących. Bitum pozyskiwany jest z ropy naftowej w procesie destylacji jako nielotny środek łączący o ciemnej barwie. Bitum nie jest materiałem zanieczyszczającym wodę. Asfalt twardolany składa się zatem z naturalnych składników. Kruszywo mineralne to mieszanka o strukturze zwartej. Wszystkie substancje mineralne muszą być odporne na mróz i wietrzenie. Zawartość środków wiążących musi być dopasowana do pustych przestrzeni mieszanki substancji mineralnych, tak aby były one wypełnione w gotowej warstwie. Gorący asfalt twardolany jest w stanie płynnym i daje się rozsmarowywać. Aby asfalt uzyskał końcową twardość, nie wymaga zagęszczania. Asfalt twardolany znajduje zastosowanie jako jastrych, a po wystygnięciu, tzn. już kilka godzin po wylaniu może być oddany do użytku. Według normy DIN 18560 "Jastrych w budownictwie", jastrych to element budowlany układany na spodniej warstwie nośnej, bądź warstwie oddzielającej lub izolacyjnej, który pełni funkcję bezspoinowej posadzki lub bezspoinowego układu podłogowego. W halach przemysłowych itp. jastrychy z asfaltu twardolanego, w związku z wysoką odpornością na ścieranie oraz uderzenia układane są zazwyczaj bezpośrednio, tzn. bez dodatkowych warstw.

Na placach parkingowych, tarasach i powierzchniach zielonych układany jest asfalt twardolany w połączeniu z papą bitumiczną jako uszczelnienie. W biurach, domach handlowych i pomieszczeniach zamieszkiwanych, bądź często używanych przez ludzi jastrychy z asfaltu twardolanego i gorące jastrychy układane są przeważnie na warstwach izolacyjnych jako tzw. „płynne jastrychy" Produkcja asfaltu twardolanego odbywa się w poddawanych kontroli jakości stacjonarnych mieszalniach. Gotowe do użycia mieszanki transportowane są na budowę w podgrzewanych mieszalnikach. Asfalt twardolany, ze względu na skład i właściwości środków wiążących, stosowany jako warstwa ochronna i pokrywająca, odznacza się wieloma zaletami.

 • jest pozbawiony pustych przestrzeni i wodoszczelny, nie wchłania wody i nie może pęcznieć, ani kurczyć się
 • nie zawiera żadnych składników rozpuszczalnych w wodzie, w związku z tym, żadne substancje nie mogą blokować urządzeń odprowadzających wodę,
 • jest obojętny na zmiany temperatur, a także na ciągłe działanie wilgoci,
 • jest lepkosprężysty i w związku z tym bez narażenia na zniszczenie dopasowuje się do powolnych ruchów poszczególnych części budowlanych. Także napięcia wynikające z gwałtownych zmian temperatur pozostają bez wpływu na stan asfaltu,
 • jest obojętny na działanie paliw samochodowych i olejów
 • jest odporny na ścieranie i w związku ze środkiem wiążącym bitumem nie ma tendencji do tworzenia pyłów,
 • jest antypoślizgowy,
 • nie zawiera porów kapilarnych; procesy osmotyczne nie mogą wystąpić. Korzenie roślin nie znajdą w asfalcie twardolanym żadnych substancji odżywczych,
 • jest odporny na oddziaływania rosnących korzeni,
 • jest odporny na działanie kwaśnych gleb próchniczych i wód,
 • nie stanowi niebezpieczeństwa dla wody,
 • odpowiada według normy DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen (reakcje materiałów budowlanych i części budowlanych na zapalenia) klasie budowlanej B1 - trudno palny i może być stosowany na nawierzchniach podziemnych garaży,
 • jest praktycznie niepalny,
 • w specjalnych mieszankach może być stosowany także na bardzo pochylonych powierzchniach,
 • wspaniale nadaje się na warstwę na podgrzewanych powierzchniach na zewnątrz takich jak np. rampy,
 • można pokryć go kolorowymi warstwami,
 • może być wylewany w dużej mierze niezależnie od temperatury powietrza,
 • nie wymaga czasu wiązania i żadnych uszczelnień, aby osiągnąć ostateczną wytrzymałość,
 • skraca istotnie czas budowy, ponieważ jest gotowy do eksploatacji zaraz po wystygnięciu,
 • jest trwały i ekonomiczny,
 • nadaje się do ponownego zastosowania, a przez to jest przyjazny środowisku.

Asfalt twardolany nie zawiera ani smoły, ani fenoli; szkodliwe oddziaływania na zdrowie i środowisko naturalne nie występują. Nawierzchnie z asfaltu twardolanego można czyścić na sucho lub polewając wodą. Możliwe jest także zastosowanie maszyn czyszczących. Nawierzchnie z asfaltu twardolanego nie wymagają szczególnej konserwacji.